Julsøhaven

Julsøhaven

Velkommen til Julsøhaven

Struktur
Julsøhaven er på mange måder et helt almindeligt dagtilbud. Vi benytter naturen på vores legeplads, i vores nærmiljø i Sejs og Silkeborg meget som inspiration, frirum og læringsrum i forhold til vores læringstemaer.

Daginstitutioner er ikke blot et sted, hvor vi forsøger at give jeres børn en god hverdag, men også et sted, hvor det fordres, at der sker læring, trivsel, udvikling og understøttelse af børn på alle niveauer.
Uanset hvilken struktur man vælger i en daginstitution, vil det have sine fordele og ulemper.

Vi har valgt at arbejde med aldersopdelte grupper, både i vuggestuen og i børnehaven.
Her er især fokus på læring, der passer til det aktuelle udviklingsniveau, venskaber og her kan vi lave pædagogiske forløb i forhold til læreplanstemaerne.
Den aldersopdelte struktur betyder, at jeres børn vil være i gruppe med de børn i vores børnehus, som er født samme årgang og at jeres børn vil opleve, at de voksne, der er tilknyttet i gruppen, er de samme ugen igennem.
Vi har et tæt samarbejde mellem vuggestue og børnehave, hvor blandt andet de børn, der snart skal gå i børnehave kommer på besøg i den yngste gruppe i børnehaven.
I vores årsrytme tager vi højde for at skabe fokus på forskellige elementer. I nogle perioder ophæves den almindelige ugestruktur for at give plads andre aktiviteter, såsom f.eks. udeuger, hvor vi prioriterer et lidt mere koncentreret forløb.

Legeplads
Vi har en dejlig legeplads med mange legemuligheder, samt en cykelbane, hvor børnene kan udfordres på forskellig vis.
Vi sikrer, at der er områder med skygge på legepladsen - helst med træer, men disse suppleres med parasoller.