Kløverhuset

Laven - Linå Naturbørnehus

Velkommen til Kløverhuset

Kløverhuset er en lille børnehave, som er normeret til 45 børn. Vi har til huse i Gl. Lavens nedlagte skole, som nu er istandsat til formålet og som er beliggende i et naturskønt område med udsigt til Himmelbjerget.
Børnehaven råder over nogle gode og rumlige arealer, såvel indendørs som udendørs. Her kan vi fremhæve en skøn legeplads og en stor boldbane samt egen gymnastiksal. Vi har også en skovhytte, Kryb i Ly, som er beliggende ca. 20 minutters gang fra børnehaven i et pragtfuldt og ugeneret område ikke langt fra Julsø.

Vi lægger stor vægt på natur og motorik som indgang til læring og udvikling i vores dagligdag og placeringen af vores børnehave er i høj grad medvirkende til at understøtte vores pædagogiske tilgang.
I Kløverhuset laves der aktiviteter, hvor børnene er aldersopdelte, men også på tværs af alder og udvikling og da vi er en lille enhed, prioriterer vi også aktiviteter med de andre enheder i vores institution.

Vi har vores egen minibus, som giver os stor frihed i forhold til at komme ud på ture. Den gør, at den omkringliggende verden er lettere tilgængelig, da de offentlige busruter ikke er så tilgængelige i yderområderne. Her har vi mulighed for at tage en mindre gruppe børn med på små ture, ud at handle, tage hjem til fødselsdag og tage til fællesarrangementer med de andre enheder.