Forældresamarbejde

Forældresamarbejde:
Jeres barn tilbringer mange vågne og vigtige timer i Lynghøjen. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med jer forældre, udvikler et tæt, åbent og løbende samarbejde, så vi bedst muligt sikrer barnets trivsel samt en god og udviklende dagligdag.
Det er vigtigt, at vi respekterer barnet og derfor ikke taler hen over hovedet på det. Bed derfor om en samtale med en medarbejder, hvis der er større temaer, der skal drøftes.
Vi holder samtaler om det enkelte barn efter behov. Både forældre og Lynghøjen kan indkalde til en sådan samtale. Det kan dreje sig om barnets generelle trivsel og udvikling, begivenheder i familien, der kan have betydning for barnet i hverdagen, usikkerhed om hvordan vi sammen og/ eller hver for sig hjælper barnet.

Faste møder for de enkelte børn i Lynghøjen er

  • Introduktionssamtale lige når barnet starter
  • Opfølgningssamtale ved behov
  • Overflytningssamtale, når barnet flytter fra vuggestue til børnehave
  • Skolesamtale til afklaring af om barnet er skoleparat ved ca. 5-6 års alderen